top of page

𝓖𝓸𝓮𝓭𝓮 𝓪𝓯𝓼𝓹𝓻𝓪𝓴𝓮𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮𝓷 𝓰𝓸𝓮𝓭𝓮 𝓿𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓮𝓷.

𝓞𝓹 𝓽𝓲𝓳𝓭 𝓴𝓸𝓶𝓮𝓷 𝓲𝓼 𝓿𝓸𝓸𝓻 𝓲𝓮𝓭𝓮𝓻𝓮𝓮𝓷 𝓵𝓮𝓾𝓴𝓮𝓻 !

 • Bij het maken van een eerste afspraak worden persoonlijke gegevens op een intake formulier ingevuld. Deze gegevens blijven in de salon en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 • Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden.
 • U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. Bent u iets later? Dan wordt u vriendelijk verzocht dit te melden. Via www.facebook.com/limamodo zijn wij makkelijk bereikbaar via een privébericht . Via sms, whatsapp of telefonisch contact : 0498/53.35.51
 • Bent u meer dan 15 minuten te laat, dan wordt de afspraak geannuleerd en kijken we samen naar een nieuwe datum. Dit i.v.m respect voor de volgende klant en de kwaliteit die in het gedrang kan komen. Ter compensatie van de verloren tijd wordt 50% van de kosten van uw behandeling in rekening gebracht middels een factuur.
 • Bent u verhinderd? Dan verzoeken wij u dit op zijn laatst 24 u van tevoren te melden. Lukt dit niet dan zien wij ons genoodzaakt 100% van de kosten in rekening te brengen middels een factuur ter compensatie van de verloren tijd.
 • Mocht de gemaakte afspraak met u onverhoopt vanuit LimaModo niet door kunnen gaan, zullen wij in overleg een gepaste oplossing vinden en een nieuwe afspraak maken.
 • Bij meerdere malen te laat komen of No Show's, staat het ons vrij een nieuwe afspraak te weigeren.
 • Mocht u een tweede persoon willen meenemen, verzoeken wij u vriendelijk dit op voorhand met ons te overleggen.
 • Er worden geen kunstnagels geplaatst onder de 16 jaar. De reden hiervoor is dat de hormoonhuishouding nog te onstabiel is en dit kan een uitwerking hebben op het gel product. Een blijvend beschadigd nagelbed kan een gevolg zijn hiervan. Ook zijn jongeren onder de 16 jaar gevoeliger voor het ontwikkelen van ( acrylaten ) allergieën . Eenmaal een acrylaten allergie, is het in de meeste gevallen niet meer mogelijk om kunstnagels te plaatsen.
 • Wij vragen om een schriftelijk akkoord van de ouder(s) voor het zetten van kunstnagels in de leeftijd tot 18 jaar.
 • Bij constatering van bacterie- of schimmelinfectie wordt de behandeling stopgezet i.v.m de hygiëne en verwijzen wij u door naar de huisarts.
 • Hygiëne komt van twee kanten. Zorg dat uw persoonlijke hygiëne in orde is, zowel nagels en handen en/of voeten alsmede het lichaam ( i.v.m ontharen ) alvorens u in de salon bent.
 • Bij het zetten van kunstnagels, gelieve van tevoren uw wensen kenbaar te maken ( d.m.v foto's ), zodat we alvast wat voorbereidingen kunnen treffen om u optimaal te kunnen helpen als u in de salon bent.
 • U krijgt 7 dagen garantie op uw kunstnagels, betreft een nieuwe set of nabehandeling. Wanneer nodig, is reparatie van nagel(s) gratis binnen de gestelde termijn. Ook gaan wij samen kijken wat de oorzaak hiervan is en of wij hiervoor een oplossing kunnen vinden.
 • U krijgt info over het juiste gebruik en verzorging.
 • Garantie vervalt wanneer: u de kunstnagel heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste, u zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt, u de kunstnagels heeft afgebeten, door onjuist gebruik of opzettelijk afbreken, u medicatie neemt, u zwanger bent. ( Door het gebruik van medicatie of de zwangerschap kan het zijn dat uw hormoonhuishouding veranderd is. Dit heeft zijn uitwerking op uw nagels. Hierdoor kan het voorkomen dat de gelnagels liften of zelfs breken waardoor uw eigen nagels kunnen beschadigd worden. )
 • Betalen kan cash.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant meebrengt naar het instituut. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadigingen op de parking voor of aan het instituut. Wij hebben het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geld ook voor schade aan het bedrijfspand en/of de ruimte waar het instituut is gevestigd en diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.
 • Op elke overeenkomst tussen Instituut LimaModo en de klant is het Belgisch recht van toepassing.
 • De prijzen op de website zijn de enige die gelden en vervangen dan ook voorgaande prijslijsten.
 • Onze geschenkbonnen zijn 6 maanden geldig en worden na het verstrijken van de vervaldatum automatisch geannuleerd. Op de dag van je behandeling dien je uiteraard je geschenkbon mee te brengen. Vergeet je deze echter dan zal het normale tarief worden aangerekend voor de geplande behandeling. Verloren of gestolen geschenkbonnen worden niet vergoed, wat de reden ook mag zijn. Ben je niet aanwezig op de dag van je afspraak, dan wordt je geschenkbon geannuleerd. Hou er dus rekening mee om je afspraak tijdig te annuleren. Een geschenkbon kan in geen geval omgeruild worden naar cash geld !

PRIVACYBELEID:

Limamodo, gevestigd in de Eugeen Woutersstraat 61 te 2220 Heist op den Berg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Limamodo verwerkt je persoonsgegevens omdat je die zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-telefoonnummer
-Geboortedatum
- E-mail adres

Limamodo verwerkt uw gegevens voor volgende doeleinden:

U informeren over wijzigingen van onze diensten en/of annuleren of maken van afspraken.

Dank voor uw begrip

Het LimaModo team

bottom of page